به دلیل ارسال دوره‌‏ای کد کالا برای شرکت‏‌های گارانتی کننده توسط تاج‌کالا، گاهی بین 7 تا 10 روز برای فعال شدن کد گارانتی زمان لازم است.