شما میتوانید;

1. وارد پروفایل خود شوید و درخواست مرجوعی خود را ثبت نمایید.

ثبت درخواست از طریق پروفایل خودتان در تاج کالا

2-به سمت تماس با ما مراجعه و درخواست خود را اعلام نمایید.

ثبت درخواست از طریق صفحه تماس با ما