برای ثبت نام درمرکز فروشندگان تاج کالا با شماره تماس 02191090592  تماس بگیرید