بله . کالاهای سایر فروشندگان نیز مانند کالاهای تاج کالا بصورت فروش ویژه و شگفت انگیز بفروش میرسند.