کالاهای مربوط به سایر فروشندگان  باتوجه به مهلت ارسال آنها به مرکز پردازش دیجی کالا توسط فروشندگان متغیر  است که این موضوع در حین خرید قابل مشاهده است.