خیر، کالاهایی که دارای قیمت هستند ، امکان ثبت دارند.