بله. قبل از خرید میبایست از طریق شماره موبایل  ثبت نام کنید.