بله .هنگام وارد نمودن آدرس شما  میتوانید نام شخص مورد نظر خود را وارد کنید ، شخص تحویل گیرنده میبایست  کارت شناسایی خود را هنگام تحویل همراه داشته باشد.