به دلیل اینکه طرح پیشنهاد شگفت انگیز یک طرح تشویقی خرید است، تاج کالا تعهدی در قبال سفارش‏‌های تعدادی ندارد و در صورتی که امکان فروش بیشتر از یک عدد وجود داشته باشد، هماهنگی‏‌های لازم با مشتری انجام خواهد شد.