خیر- تمامی کالاها پلمپ هستند و هیچ برنامه ایی روی آنها نصب نیست.