خیر.در صورتی که کالایی نیاز به  نصب دارد، میبایست توسط نمایندگی مجاز این کار صورت پذیرد، در غیر اینصورت  از گارانتی 7 روز دیجی کالا و گارانتی شرکت مربوطه خارج میشود.